آسیب طلاق


مهم ترین کشمکشی که فرزندان بعد از طلاق والدین به آن دچار میشوند ، ترس از دست دادن پدر یا مادر با هم است. بزرگترین ترس بچه ها از این است وقتی که به محبّت پدر و مادر احتیاج دارند، والدین آن ها را ترک کنند و تنها بگذارند.

طلاق تمامی اعضای خانواده را دچار استرس ميکند ، ولی براي فرزندان ناگوارتر است. تأثیر مستقیم طلاق بر فرزندان تولید عواطف آزاردهنده از جمله ترس، خشم، گیج شدن و بهت زدگی است.

دعوا و اختلافات والدین یکی از عوامل تعيين کننده و بسیار مهم در نحوه رفتار بچه ها بعد از جدایی یا طلاق است. والدین میتوانند با همکاري یکدیگر و بدون دخالت دادن فرزندانشان در اختلافات شخصی، کاری کنند تا بچه ها به طرز کاملا موثری، خود را با وضعیت تازه زندگی وفق دهند. از طرفی، بعضی والدین خلاف این کار را انجام داده و ازادانه به دعوا و نزاع خود ادامه می‌دهند که این مسئله، زمينه های بدرفتاری در بچه ها را افزایش ميدهد .

این موارد بسیار منطقی است. کودکی را در نظر بگیرید که با دعوای والدین خود روبرو است و از آن تأثير می پذیرد و از طرفی هم باید وضعیت جدید را تحمل و خود را با آن سازگار کند. جدایی یا طلاق والدین میتواند به آسانی سبب ایجاد استرس و بیماری افسردگی در بچه شود.

بعضی از مشکلات بچه های طلاق در زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

ترس و حس نا امنی تأثیر طلاق بر فرزندان

حالت طبيعي زندگی هنگامی است که بنیان خانواده پا برجاست و فرزندان در کنار پدر و مادر خود زندگی می کنند؛ ولی زمانیکه طلاق بین زوجین اتفاق می افتد بيش ترین سختی های فرزندان بوجود مي‌ايد . از این جهت امکان دارد حس کنند امنیتی که فضای خانواده براي آنها داشت از بین رفته است.

این نا امنی در جنبه های گوناگون زندگی حس ميشود و بسته به اینکه فرزندان با کدامیک از والدین زندگی ميکنند ، اختلاف هایی با هم دارند. مثلا امکان دارد زمانی که فرزندان با مادر زندگی ميکنند از بعد دنیوی دچار استرس شوند و حس کنند از نظر مالی ناامن هستند. همچنين براي رسيدگي به دروس خود امکان دارد حس کنند بدون وجود مادرشان نمی توانند کاری از پیش ببرند. بسته به اینکه هر کدامیک از والدین چه مسوولیت هایی در قبال فرزندان خود داشتند، این احساسات متمایز خواهد بود.

تأثیر طلاق علاوه بر این امکان دارد حتی اگر شرایط به وضعیت با ثبات براي فرزندان برسند، آنها نتوانند مشکلات گوناگون خود را برطرف کنند و حس امنیت را در خود بپرورند. در این صورت مدام فکر ميکنند شرایط مساعد زندگی ثباتی نخواهد داشت و هر لحظه در انتظار بهم‌ريختن شرایط مساعد زندگی خود باشند. این مسأله امکان دارد در هر زمانی از زندگی فرد با وی همراه باشد.

خشم و از کوره دررفتگی تأثیر طلاق بر فرزندان

خشم هم یکی ديگر از مظاهر رفتاری است که بچه ها به خصوص در مدرسه های ابتدایی از خود نشان می‌دهند . گاه کودکان از والدین خشمگین هستند و آن ها را سرزنش ميکنند . کودکان بزرگتر گاه آشکارا والدینشان را سرزنش ميکنند .

خشم کودکان گاه با زیر سؤال بردن قانون های خانه و یا وظایفشان جلوه گر ميشود . گاه هم به صورت فعال فرزندان طلاق با کودکان ديگر به درگیری می پردازند.

حس بلا‌تکلیفي و تأثیر طلاق بر فرزندان

زمانی که طلاق رخ ميدهد ، فرزندان دائم از این خانه به آن خانه جابجا میشوند . حتما داشتن برنامه ريزي درست براي این اشخاص قدری مشکل ميشود . امکان دارد برنامه ی والدین بر ماندن فرزندان در یک خانه تأثیر بگذارد. از این جهت حس بلا‌تکلیفي و عدم برنامه ريزي براي این بچه ها میتواند ناراحت کننده باشد. تأثیر طلاق در عدم شکل پذیری شخصیت با ثبات سبب ميشود که این اشخاص در زمينه های گوناگون زندگی نتوانند به آسانی تصمیم گیری کنند.

ایجاد زمينه های وسواس در دختران و پسران تأثیر طلاق بر فرزندان

وسواس تکرار بدون اراده و افراطی اعمال و کارهای روزانه است.

گوشه گیر شدن و کنار گذاشتن تمام دوستان تأثیر طلاق بر فرزندان

ممکن است نوجوانان به علت خجالت کشیدن از طلاق والدینشان ترجیح بدهند از دوستانشان فاصله بگیرند و تنها بمانند.

حس گناه تأثیر طلاق بر فرزندان

زمانی که فرزندان در سنین پائین قرار دارند احتمالا نتوانند آنقدر وضعیت بوجود آمده را تحلیل کنند؛ ولی یک مسأله براي کودکان بزرگتر بوجود مي‌ايد و آن هم حس گناه در معضل طلاق والدین است. معمولاً زمانیکه بچه ها دعواهای مجدد والدین خود را ببینند و در این دعواها به وفور نقش خودشان را پررنگ ببینند، بعد از طلاق حس گناه ميکنند .

بعضی مواقع این اشخاص در دعواها طرف یکی از والدین را می گیرند و به دلیل علاقه ای که به دو طرف دارند، بعد از کنترل ناراحتی خود، دچار عذاب وجدان میشوند . همچنين امکان دارد فکر کنند ادامه زندگی و اسیب دیدن والدین شان بیش تر بخاطر حضور آنها در زندگی بوده است. از این جهت حس گناه در آنها عمیق ميشود و استرس و اضطراب را براي آنها به دنبال خواهد داشت.

طنین رمضان-کارشناس روانشناسی

طلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *