رابطه خوب زوجين


یک رابطه خوب زوجی ، رابطه ای است که در آن تقسیم قدرت به شکل متعادل باشد. در چنین رابطه ای هیچ یک از زوجین فکر نمی کند که مالک طرف مقابلش است و این اجازه را دارد که برای فرد روبرویش تصمیم بگیرد.
در چنین رابطه ای احترام و اعتماد از هر جهتی و در هر حالی زیر بنای رابطه می باشد و عشق و دوستی و رفاقت و درک و همدلی و تشویق و ترغیب جای غر و نق و نصیحت و شکایت و سرزنش را می گیرد و تصمیم ها کاملا مشارکتی و با انعطاف و همدلی گرفته می شود و نظر دیگران ، فقط بعنوان یک دیدگاه مطرح شده و راجب به آن تصمیم گیری مشترک می شود.
در چنین رابطه ای هیچ یک از زوجین حس تحقیرشدگی و نادیده گرفته شدن ندارند، بلکه همواره در جهت رشد و حال خوب هم تلاش می کنند وخود را در حلقه زوجی می بینند که ناراحتی و عدم رضایت هر یک باعث تالم و درد فرد مقابل می شود.
هر کدام از شما که این پیام را می خوانید به جای اینکه به دنبال پیداکردن ایراد فرد مقابل باشی ، از این نوشته بعنوان الگو استفاده کرده و همین الان چرخه تعارض را باطل کن🤗

🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃🌻🍃

مهسا پورعلي

ازدواج

الگوخانوادهخوبروانشناسيزوجعشقعلاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *