روانشناسی 🌱 

رشد شخصیت

•در زمان حال زندگی کنید :

اگر طوری زندگی می کنید که همیشه دغدغه ی آینده را دارید و با کمبود وجه مواجه اید،  به سختی می توانید لذت های زمان‌حال را درک کنید. هرگاه تصور می کنید مهار زندگی خود را از کف داده اید، دست نگه دارید و به خودتان بگوئید: یادت باشد؛ در زمان حال زندگی کن قدرت همیشه در زمان حال وجود دارد پس هر کاری که در دست دارید برای مدتی متوقف کنید و به زمان حال بپردازید.بعداً هرگز وجود ندارد؛ چرا که ما فقط و فقط نسبت به زمان‌حال آگاهیم و بعداً همیشه در آینده وجود دارد قدر لحظات حال را در زندگی خود بدانید.

مشاوره

آگاهيرشدرشد شخصيتزندگيشخصيتقدرتمهارمهار زندگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *