عشق واقعی را می توان نوعی عشق و محبت تلقی کرد که هر شخصی نسبت به دیگری دارد و به قوانین رفتاری انسان محدود نیست. همانطور که می دانید رفتارهای انسان قابل درک و فهمیدن هستند مثلا وقتی که کسی به شما لطمه وارد می کند از دستش عصبانی می شوید یا وقتی کسی موقعیت بهتری را کسب میکند نسبت به او حسادت می ورزید یا کسی که غرورتان را له می کند و شما تحقیر می شوید سعی بر انتقام گرفتن از او برمی آیید اینها همگی جزوه رفتارهای انسان محسوب می شوند و در وجودش ریشه دارند.

اما مواقعی که شما یک عشق حقیقی را در کنار کسی تجربه می کنید رفتار و غرایز اولیه خود را در مقابل شخصی که عشق در وجود شما ایجاد کرده تغییر می دهید این طور می توان بی آنکه به عشق واقعی فراتر از رفتارهای معمولی یک انسان می باشد چرا که همین عشق شمارا در مقابل یک شخص خاص به یک انسان بهتر و جدیدتری تبدیل می کند.

مشاوره

عشقمجازيمحبتواقعي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *