گفتار درمانی در کودکان ۲ تا ۵ سال

گفتاردرمانی اختلالات لکنت زبان و روانی گفتار چیست؟

لکنت زبان نوعی اختلال گفتار است که بر روانی گفتار تأثیر می گذارد. اصطلاح بزرگ، ناروانی گفتار عبارت است از لکنت زبان و پریده گویی. لکنت زبان می تواند رفتارهای اولیه و یا ثانویه ایی به همراه داشته باشد. رفتار اولیه در اختلالات لکنت همان اشکال در گفتار است که مثلاً در تکرار یک صدا، هجا، کلمه و یا عبارت خودش را نشان می دهد. بسیاری از مراجعین مرکز گفتاردرمانی کودکان آریان از این دسته هستند. این نوع از اختلال لکنت بسیار می تواند در رابطه و اعتماد به نفس فرد مراجعه کننده تأثیر گذار باشد.اما از سوی دیگر،  برخی رفتارها که در این اختلال در کودکان مشاهده می شود ثانویه به اختلال لکنت و در اثر عوارض لکنت بیش از اندازه ممکن است در کودکان مراجعه کننده به گفتاردرمانی آریان، بوجود آیند. برخی از اینگونه عوارض شامل تیک های دهانی و صورتی، چشمک زدن بیش از حد چشم ها و یا جلوگیری از بیان برخی صداهای خاص می باشند.

تشخیص لکنت زبان در کودکان چگونه است؟

بر اساس برخی از علائم و نشانه های زیر می توان اختلالات لکنت یا ناروانی گفتار را در کودکان تشخیص داد، که باید حتماً توسط یک آسیب شناس گفتار زبان و یا گفتاردرمانگر با تجربه صورت گیرد.