بهمن 1399

عقده حقارت

کسانی که برای خودشان ارزشی قائل نیستند، فکر می کنند که همیشه دشمن های فرضی در فکر دسیسه نشسته‌اند تا ... ادامه مطلب

هوش هیجانی

«هوش اجتماعی یعنی توانایی درک و مدیریت کردن مردان، زنان، دختران و پسران، برای رفتار خردمندانه در روابط انسانی.» تورندایک ... ادامه مطلب

برنامه ريزي

۱. لیستی از تمام مواردی که نیاز به مطالعه دارند، تهیه کنید اولین گام برای برنامه ریزی درسی، تهیه‌ی فهرستی ... ادامه مطلب