بهمن 25, 1399

قانون جذب

#روانشناسی 🌱  #جذب_کنیم ✨ •مناسب سن‌تان رفتار کنید: زنان جذب مردانی نمی‌شوند که رفتار سبکسرانه یا حماقت بچگانه دارند. اگر ... ادامه مطلب

دروغ سفيد

#روانشناسی 🌱  •دروغ سفید چیست؟ دروغ‌های اجتماعی را دروغ سفید می‌نامند.هدف از ‌گفتن دروغ‌های سفید حفظ و بهبود روابط اجتماعی ... ادامه مطلب