بهمن 29, 1399

تاثیر ورزش

#روانشناسی 🌱  •تاثیر ورزش بر سلامت جسمی : ۱) استرس شما را کاهش می‌دهد. ۲)بر شادی شما می‌افزاید. ۳)اعتماد به ... ادامه مطلب

قانون زندگی

#روانشناسی 🌱  •چند قانون مهم زندگی: ۱)با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند. ۲)آنچه دیگران در ... ادامه مطلب