بهمن 1399

تاثیر ورزش

#روانشناسی 🌱  •تاثیر ورزش بر سلامت جسمی : ۱) استرس شما را کاهش می‌دهد. ۲)بر شادی شما می‌افزاید. ۳)اعتماد به ... ادامه مطلب

قانون زندگی

#روانشناسی 🌱  •چند قانون مهم زندگی: ۱)با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند. ۲)آنچه دیگران در ... ادامه مطلب

انگيزه

#روانشناسی 🌱  #انگیزه 🍒 ‌‌•شش راه افزایش انگیزه در بی‌حوصلگی:  ۱)علت رکودتان را پیدا کنید: علل بروز رکود در زندگی ... ادامه مطلب

قانون جذب

#روانشناسی 🌱  #جذب_کنیم ✨ •مناسب سن‌تان رفتار کنید: زنان جذب مردانی نمی‌شوند که رفتار سبکسرانه یا حماقت بچگانه دارند. اگر ... ادامه مطلب