اسفند 12, 1399

قانون جذب

روانشناسی 🌱  قانون جذب ✨ ‌•تابلو یا آلبوم آرزوها درست کنید‌: برای اینکه تمرکز بیشتری برای دستیابی به هدف و ... ادامه مطلب

مقابله به استرس

روانشناسی 🌱  •سه راه‌حل کاربردی برای مقابله با استرس‌های زندگی‌: ١)هرگز عادت به بازگوکردن مسائل خود نزد همه نکنید؛ بازگو ... ادامه مطلب

رشد شخصيت

روانشناسی 🌱  رشد شخصیت •در زمان حال زندگی کنید : اگر طوری زندگی می کنید که همیشه دغدغه ی آینده ... ادامه مطلب