جملات مثبت

قانون جذب

روانشناسی 🌱  قانون جذب ✨ ‌•تابلو یا آلبوم آرزوها درست کنید‌: برای اینکه تمرکز بیشتری برای دستیابی به هدف و ... ادامه مطلب

انگيزه

#روانشناسی 🌱  #انگیزه 🍒 ‌‌•شش راه افزایش انگیزه در بی‌حوصلگی:  ۱)علت رکودتان را پیدا کنید: علل بروز رکود در زندگی ... ادامه مطلب

قانون جذب

#روانشناسی 🌱  #جذب_کنیم ✨ •مناسب سن‌تان رفتار کنید: زنان جذب مردانی نمی‌شوند که رفتار سبکسرانه یا حماقت بچگانه دارند. اگر ... ادامه مطلب

متن انگیزشی

شما بیشتر از شکست می آموزید تا موفقیت نگذارید شکست جلوی شما را بگیرد عدم موفقیت باعث ساختن شخصیت شما ... ادامه مطلب