روانشاسی مسائل فردی

كنكور

#روانشناسی 🌱  #کنکور 📖 •اصول‌صحیح‌مطالعه : ١)تعداد صفحاتی را که در هر ساعت مطالعه می‌کنید ثبت و سپس سعی کنید ... ادامه مطلب

ایده آل

یک رابطه‌ی ایده‌آل که بتوان بهش افتخار کرد چیزی فراتر از قراردادِ ترکمانچای و عهدنامه ی گلستان است که آدم ... ادامه مطلب

كودك درون

کودک درون چیست؟ همان‌طور که فروید هم عنوان کرده است، بیشتر اختلالات روانی و الگوهای رفتاری مخرب، کمابیش به این ... ادامه مطلب