روانشاسی مسائل فردی

چرا زود رنجیم؟

روانشناسی 🌱  •چرا زود رنجیم؟ ۱)چون اکثریت آدما دچار ناگویی هیجانی هستن و توان بیان خیلی از مسائل رو بخاطر ... ادامه مطلب

کنکور

روانشناسی 🌱  کنکور 📖 •تکنیک های طلایی تست زنی رو بلدی؟  ۱)یکی از نکاتی که باید در این مورد رعایت ... ادامه مطلب

كنكور

#روانشناسی 🌱  #کنکور 📖 •اصول‌صحیح‌مطالعه : ١)تعداد صفحاتی را که در هر ساعت مطالعه می‌کنید ثبت و سپس سعی کنید ... ادامه مطلب

ایده آل

یک رابطه‌ی ایده‌آل که بتوان بهش افتخار کرد چیزی فراتر از قراردادِ ترکمانچای و عهدنامه ی گلستان است که آدم ... ادامه مطلب