روانشاسی مسائل فردی

كودك درون

کودک درون چیست؟ همان‌طور که فروید هم عنوان کرده است، بیشتر اختلالات روانی و الگوهای رفتاری مخرب، کمابیش به این ... ادامه مطلب

وسواس

وسواس همه ی افراد ممکن است افکار وسواس مانندی داشته باشند، برای نمونه کنترل کنند که آیا اجاق گاز را ... ادامه مطلب