مشاوره

خانه دار شاد باشیم

#روانشناسی 🌱  #خانه_داری 🙆🏻‍♀️ •چگونه خانه‌دار شادی باشیم؟ ١)خودتان را سرگرم کنید: در طول روز یکی دو ساعت را به ... ادامه مطلب

قانون زندگی

#روانشناسی 🌱  •چند قانون مهم زندگی: ۱)با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند. ۲)آنچه دیگران در ... ادامه مطلب

دروغ سفيد

#روانشناسی 🌱  •دروغ سفید چیست؟ دروغ‌های اجتماعی را دروغ سفید می‌نامند.هدف از ‌گفتن دروغ‌های سفید حفظ و بهبود روابط اجتماعی ... ادامه مطلب

زبان بدن

#روانشناسی 🌱  # زبان_بدن 💁 •زبان بدن افراد با اعتماد بنفس چگونه است؟ اگر تاکنون نتوانسته‌اید به اندازه‌ی کافی اعتماد ... ادامه مطلب