کودک و نوجوان

مادر_فرزندی

مادرها بدانند؛ كودكى كه زودتر از پوشك گرفته شده، كودكى كه زودتر راه افتاده وكودكى كه زودتر زبون باز كرده، ... ادامه مطلب

كودك پروري

به طور کلی چهار نوع سبک فرزند پروری وجود دارد: ۱-آزادانه یا آسان گیر ۲-استبدادی یا سختگیرانه ۳-مقتدرانه ۴-طرد کننده ... ادامه مطلب

كودك آزاري

مقدمه امروزه در فضاهای مجازی شاهد عکس ها و فیلم هایی از کودکانی هستیم که توسط والدین یا مراقبان خود ... ادامه مطلب