استرس

هوش هیجانی

«هوش اجتماعی یعنی توانایی درک و مدیریت کردن مردان، زنان، دختران و پسران، برای رفتار خردمندانه در روابط انسانی.» تورندایک ... ادامه مطلب

استرس

🤗سه رفتاری که استرس شما را به صورتی بیمارگون و غیرمفید پایین می آورد: ✔۱.خرید کردن یکی از رفتارهایی که ... ادامه مطلب