اعتماد به نفس

فن بیان

#روانشناسی 🌱  #فن_بیان ✨  •چگونه فن بیان خوبی داشته باشم؟  ۱)بلند فکر کنید: یکی از توانایی‌های مهمی که برای افزایش ... ادامه مطلب

انگيزه

#روانشناسی 🌱  #انگیزه 🍒 ‌‌•شش راه افزایش انگیزه در بی‌حوصلگی:  ۱)علت رکودتان را پیدا کنید: علل بروز رکود در زندگی ... ادامه مطلب