دوقطبي

دوقطبي

اولین مرحله برای درمان بیماری دو قطبی مراجعه به روانشناس است. طبق برسی وضعیت تعدادی از مبتلایان به این بیماری ... ادامه مطلب