شایستگی

چرا زود رنجیم؟

روانشناسی 🌱  •چرا زود رنجیم؟ ۱)چون اکثریت آدما دچار ناگویی هیجانی هستن و توان بیان خیلی از مسائل رو بخاطر ... ادامه مطلب