عادت

عادت بد

روانشناسی 🌱  عادت_بد 🌼 •چرا نمی‌توانیم با حذف عادت‌های بد، گام‌های بزرگ برداریم؟ ١)خیلی آرمانگرا هستیم: برای رسیدن به اهداف ... ادامه مطلب

مقابله به استرس

روانشناسی 🌱  •سه راه‌حل کاربردی برای مقابله با استرس‌های زندگی‌: ١)هرگز عادت به بازگوکردن مسائل خود نزد همه نکنید؛ بازگو ... ادامه مطلب