قربانی

قربانی

افرادی که نقش قربانی را بازی می کنند. اغلب حاضر نیستند برای تغییر هیچگونه هزینه ای بپردازند! ازآنجا که در ... ادامه مطلب