كنكور

كنكور

#روانشناسی 🌱  #کنکور 📖 •اصول‌صحیح‌مطالعه : ١)تعداد صفحاتی را که در هر ساعت مطالعه می‌کنید ثبت و سپس سعی کنید ... ادامه مطلب