مطالعه

کنکور

روانشناسی 🌱  کنکور 📖 •تکنیک های طلایی تست زنی رو بلدی؟  ۱)یکی از نکاتی که باید در این مورد رعایت ... ادامه مطلب

كنكور

#روانشناسی 🌱  #کنکور 📖 •اصول‌صحیح‌مطالعه : ١)تعداد صفحاتی را که در هر ساعت مطالعه می‌کنید ثبت و سپس سعی کنید ... ادامه مطلب