نقشه

عادت بد

روانشناسی 🌱  عادت_بد 🌼 •چرا نمی‌توانیم با حذف عادت‌های بد، گام‌های بزرگ برداریم؟ ١)خیلی آرمانگرا هستیم: برای رسیدن به اهداف ... ادامه مطلب