گذشت زمان

قانون زندگی

#روانشناسی 🌱  •چند قانون مهم زندگی: ۱)با گذشته خود کنار بیائید تا حال شما را خراب نکند. ۲)آنچه دیگران در ... ادامه مطلب